Brahma Tavuğunun Tarihçesi: Hindistanın ”Brahmaputra” bölgesine ait bir tavuk türüdür. Brahmaların bir orman tavuğu (Gallus Gigantus) ve Cochin ile yakından ilişkili olduğuna inanılıyor. İlk Brahmalar 1846 yılında Hindistan’dan Amerikaya getirilmiştir. Amerikaya getirilen Brahmalar ilk olarak kış mevsiminde dayanıklılığını yükseltmek ve yumurta tavuklarının kanlarını yenileyebilmek amacı doğrultusunda kullanılmıştır. Amerikaya ilk gelen Brahma Tavukları 6.5 kiloya kadar ulaşmıştır. Fakat bu günlerde bu ağırlıklar yok denecek kadar azdır. Bugün normal sağlıklı bir horozun ağırlığı 5 kilogram civarındadır.

Brahma tavuğu, Malay ve Cochin ırklarının çiftleştirilmesiyle oluşturulmuş bir Asya ırkıdır. Tavuk yetiştiricilerinin bu tavuk ırkı üzerinde yaptıkları çalışmalarda açık ve koyu renkli türleri elde edilmiş, 1874’te bu türler standartlar sınıfıyla birlikte kabul edilmiştir. Sarı renkli türü ise 1923 yılında Amerika standartlarına alınmıştır. Brahma tavukları göreceli olarak çok gösterişli, göze çarpan ve güzel tavuklardır. Küçük ve ibik sakalları, fazlaca tüylenmiş bacakları ve paçalı ayakları, tipik ve sakin görünüşleri ile tavuk cinsleri arasında kendini belirgin bir derecede ayırmış, tipik bir Asya ırkı özelliği göstermiştir. Saflaştırma çalışmaları sırasında çeşitli isimler verilmiştir. Chittagongs, Gray Shanghais ve Brahma Pootras en yaygın isimlerdir. Brahma daha sonra 1840-1850 civarında İngiltere’ye geldi. Kanatlı hayvanların ilk kitabı 1856’da çıktı ve Brahma Tavuğu buna dahil edildi. Kraliçe Victoria’ya küçük bir sürü verildiğinde adı Brahma’ya kısaltıldı ve günümüze kadar geldi. Brahma tavuklarının bu özellikleri onları sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanmalarını sağlar. Ağır bir ırk olmalarına karşın büyüme hızları yavaştır. Yıllık yumurta verimleri 100-120 adet civarıdır.

Bir Brahma Tavuğunun ise yaklaşık 4 kilogram civarındadır. Gerçi bazı üreticilerin bu ağırlıkların çok daha üstünde Brahma’lar elde ettiğini duyuyor ve görüyoruz. Fakat şöyle olmuştur ki ilk yapılan Brahmaların yanında bugünlerde çok çeşitli renklerde Brahmalar elde edilmiş ve bu çalışmalar yapılırken tavuk cinsinin ağırlığı da artmıştır. 1870’li yıllarda Brahmalar çok poüler bir ırk olmuştur. Bunun sonucunda American Poultry Association’s Standart of Perfection derneği Brahmaları ayrı bir ırk olarak kabul etmiştir.

Brahma Tavuğunun Huyları: Sakin ve arkadaş canlısıdır. Kümes ve sergi hayvanlarıdır. Kolay kolay her şeyden korkmazlar. Brahma tavukları çocuklarla arkadaşlık için çok iyi bir seçimdir. Uysal tavırları nedeniyle çok kolay eğitilebilirler. Böylece herkesin elinden herhangi bir yemek yeme gibi bir özellik kazandırılabilir. Bunların yanında Brahmalar çok meraklı bir tavuk ırkıdır.

Brahma Tavuğunun Kabul Edilmiş Çeşitleri: Bu günlerde Brahmalar ile ilgili en çok konuşulan konu renk konusudur. American Poultry Association’s Standart of Perfection kuruluşu sadece light, dark ve buff olarak isimlendirilen renkleri kabul etmektedir. Australian Poultry Association daha çok rengi kabul etmektedir bunlar dark, light, buff, black, blue, partridge, crele, barred bunlara örnektir.

İyi Bir Brahma: İri bir gövdeye sahip, gövdesi gibi kafasının da büyük olması yansıra kafadan kuyruğa doğru 30° yükselme gösteriyorsa iyi bir brahma tavuğa sahipsiniz demektir.