Bağlantılar: ‘Brakel Chickens’

1 Item

Extensive Information About Brakel Chickens

by

Brachel chickens were heavily fed at Nederbraekel settlement in the Belgian Flander region. In the records, there is information about the rights in the 1400s and it is known in the old times in this region. It is also in the category of middle-class chickens, which is fed for the egg. Egg color is white. […]

Tavuklar Hakkında Güncel Haberler - Dünyadaki Tüm Tavuk Irkları - Tavuklarda Görülen Hastalıklar - Tavuk Kümeslerinde Olması Gerekenler - Kuluçka Makinası Yaparken Gerekli Olanlar - Site Linkleri Sayfası -Satılık Süs Tavuğu Yumurtası ve Civcivi